Австрийските национални паркове

+

Националните паркове Австрия имат специално значение за опазване на природата, но и за здравето на хората. В Австрия към момента има шест национални парка – Донау-Ауен, Гесаузе, Хохе Тауерн, Калкалпен, Нойзидлерзее-Севинкел и Таятал, покриващи около 3% от площта на страната с 2350 км².
Развитието на австрийския национален парк започва през 1971 г. със „Споразумението Хайлигенблут”, в което трите федерални държави Каринтия, Залцбург и Тирол решават да създадат национален парк Хохе Тауерн.
Администрациите на националните паркове създават инфраструктурата, инициират природозащитни и изследователски проекти, създават образователни институции, популяризират и разработват програми за посетители, ориентирани към природни преживявания.
През това време Националните паркове са се утвърдили не само като образователни центрове по околна среда, но и като успешни регионални проекти, атракция за всички възрасти.
Федералното министерство за опазване на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите е координаторът и инициаторът на съвместни действия от Nationalparks Austria.

Многобройни са защитените територии по река Дунав.
Процесът на създаване на мрежа от защитени територии на Дунав започна през 2007 г. в рамките на два проекта, финансирани по програмата на ЕС ETZ Югоизточна Европа.
От януари 2017 г. проектът DUNUBEparksCONNECTED прилага мерки за укрепване на река Дунав като коридор за местообитания и за насърчаване на екологичната мрежа. DANUBEparksCONNECTED се финансира от програмата за финансиране на ЕС Interreg Danube – Транснационална програма, която работи до 2019 г.
Междувременно DANUBEPARKS се превърна във важен партньор както за стратегията на ЕС за Дунавския регион EUSDR, така и за международната комисия за защита на Дунав (ICPDR). Мрежите от други сектори, като NEWADA Duo (мрежа от компании за водни пътища) и DCC (Дунавски компетентен център, туризъм) също си сътрудничат тясно със защитените територии, за да намерят интегративни решения.
Във виенската част на Националния парк Donau-Auen архитектурата и природа са в хармония. Откритите пространства предлагат много място за отдих.
Националният паркхаус wien-lobAU се управлява от МА 49 – Фирма за горско стопанство и земеделие на град Виена.
Дунавските заливи са едни от последните непокътнати заливни пейзажи в Европа, защитени като национален парк. Изживейте разнообразната флора и фауна, разнообразните пейзажи и атрактивните образователни и развлекателни съоръжения.
Виена ви очаква, а ние сме на ваше разположение!
Team Vietransfers Austria office@vietransfers.at
+43 676 879 94 1800
+43 676 879 61 1395
Автор: Агенция за PR и HR „Алдор”
Снимки: Галина Чернева

Вашият коментар

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the transfers internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *