Австрийските национални паркове

+

Националните паркове Австрия имат специално значение за опазване на природата, но и за здравето на хората. В Австрия към момента има шест национални парка – Донау-Ауен, Гесаузе, Хохе Тауерн, Калкалпен, Нойзидлерзее-Севинкел и Таятал, покриващи около 3% от площта на страната с 2350 км².
Развитието на австрийския национален парк започва през 1971 г. със „Споразумението Хайлигенблут”, в което трите федерални държави Каринтия, Залцбург и Тирол решават да създадат национален парк Хохе Тауерн.
Администрациите на националните паркове създават инфраструктурата, инициират природозащитни и изследователски проекти, създават образователни институции, популяризират и разработват програми за посетители, ориентирани към природни преживявания.
През това време Националните паркове са се утвърдили не само като образователни центрове по околна среда, но и като успешни регионални проекти, атракция за всички възрасти.
Федералното министерство за опазване на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите е координаторът и инициаторът на съвместни действия от Nationalparks Austria.

Многобройни са защитените територии по река Дунав.
Процесът на създаване на мрежа от защитени територии на Дунав започна през 2007 г. в рамките на два проекта, финансирани по програмата на ЕС ETZ Югоизточна Европа.
От януари 2017 г. проектът DUNUBEparksCONNECTED прилага мерки за укрепване на река Дунав като коридор за местообитания и за насърчаване на екологичната мрежа. DANUBEparksCONNECTED се финансира от програмата за финансиране на ЕС Interreg Danube – Транснационална програма, която работи до 2019 г.
Междувременно DANUBEPARKS се превърна във важен партньор както за стратегията на ЕС за Дунавския регион EUSDR, така и за международната комисия за защита на Дунав (ICPDR). Мрежите от други сектори, като NEWADA Duo (мрежа от компании за водни пътища) и DCC (Дунавски компетентен център, туризъм) също си сътрудничат тясно със защитените територии, за да намерят интегративни решения.
Във виенската част на Националния парк Donau-Auen архитектурата и природа са в хармония. Откритите пространства предлагат много място за отдих.
Националният паркхаус wien-lobAU се управлява от МА 49 – Фирма за горско стопанство и земеделие на град Виена.
Дунавските заливи са едни от последните непокътнати заливни пейзажи в Европа, защитени като национален парк. Изживейте разнообразната флора и фауна, разнообразните пейзажи и атрактивните образователни и развлекателни съоръжения.
Виена ви очаква, а ние сме на ваше разположение!
Team Vietransfers Austria office@vietransfers.at
+43 676 879 94 1800
+43 676 879 61 1395
Автор: Агенция за PR и HR „Алдор”
Снимки: Галина Чернева