АКО ШОФЬОРИТЕ СЕ ДЪРЖАХА КАТО ПОЛИТИЦИ

АКО ШОФЬОРИТЕ СЕ ДЪРЖАХА КАТО ПОЛИТИЦИ,
те биха говорили по този начин:
– Кога ще пристигнеш на адреса?
– Благодаря за въпроса … Днес много хора ме питат за това, дали ще се справя. Разбирам причината за това и определено мога да ви уверя, че можем да бъдем оптимисти. Да се отрича това би било нелогично. Може би не се движа с нужното темпо, но пристигането е само въпрос на време. И днес времето – това е един много ценен ресурс. Съгласен съм, че способността ни да се разпределим между различни задачи – това е нещо, върху което всички ние трябва да работим и да се постигнат много по-добри резултати в тази област. Можем да кажем, че сме обединени към тази цел и няма да спрем, докато не я постигнем! 

Виена Ви очаква, а ние сме на ваше разположение! 

Team Vietransfers Austria office@vietransfers.at

+43 676 879 94 1800

+43 676 879 61 1395

 

Вашият коментар

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the transfers internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *