АКО ШОФЬОРИТЕ СЕ ДЪРЖАХА КАТО ПОЛИТИЦИ

АКО ШОФЬОРИТЕ СЕ ДЪРЖАХА КАТО ПОЛИТИЦИ,
те биха говорили по този начин:
– Кога ще пристигнеш на адреса?
– Благодаря за въпроса … Днес много хора ме питат за това, дали ще се справя. Разбирам причината за това и определено мога да ви уверя, че можем да бъдем оптимисти. Да се отрича това би било нелогично. Може би не се движа с нужното темпо, но пристигането е само въпрос на време. И днес времето – това е един много ценен ресурс. Съгласен съм, че способността ни да се разпределим между различни задачи – това е нещо, върху което всички ние трябва да работим и да се постигнат много по-добри резултати в тази област. Можем да кажем, че сме обединени към тази цел и няма да спрем, докато не я постигнем! 

Виена Ви очаква, а ние сме на ваше разположение! 

Team Vietransfers Austria office@vietransfers.at

+43 676 879 94 1800

+43 676 879 61 1395