Птичи рай и бели магарета в Neusiedler See

Искаме да обърнем вниманието към разположения в края на Алпите и западния край на Панонската низина Национален парк Нойзидлер Зее-Сеевинкел, който обхваща район с богато биологично разнообразие. За хиляди и хиляди мигриращи птици тук е важна спирка между тяхното зимно местообитание и размножителната им среда.

Наскоро ви разказахме за многобройните защитени територии по река Дунав. Процесът на създаване на мрежа от защитени територии на Дунав започва през 2007 г. в рамките на два проекта, финансирани по програмата на ЕС ETZ Югоизточна Европа.

В Австрия има шест национални парка – Донау-Ауен, Гесаузе, Хохе Тауерн, Калкалпен, Нойзидлер Зе-Севинкел и Таятал, покриващи около 3% от площта на страната с 2350 км².

Администрациите на националните паркове създават инфраструктурата, инициират природозащитни и изследователски проекти, създават образователни институции, популяризират и разработват програми за посетители, ориентирани към природни преживявания.
През това време Националните паркове са се утвърдили не само като образователни центрове по околна среда, но и като успешни регионални проекти, атракция за всички възрасти.
Федералното министерство за опазване на климата, околната среда, енергетиката, мобилността, иновациите и технологиите е координаторът и инициаторът на съвместни действия от Nationalparks Austria.

Нойзидлер Зе е безотточно езеро, разположено на границата на Австрия и Унгария. Структура му е 43 % тръстика, 30 % ливади и пасища и 27 % езера и басейни.

През 2001 г. е вписано в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Площта на езерото е 320 km², а обемът – 0,32 km³. Размерите са 36 × 14 km. Максималната дълбочина е 1,8 m, а средната 1 m.

Австрийската част на Националния парк е създадена през 1993 г., призната от IUCN през 1994 г. и обявена за обект на световното наследство през 2001 г.

Природна среда Neusiedler See – Seewinkel Seewinkel съчетава елементи от различни видове ландшафт благодарение на алпийски, панонски, азиатски, средиземноморски и северни влияния: големи влажни зони, пасища, ливади, сухи пасища, пясъчни степи и солени места са разположени непосредствено един до друг тук и напомнят на един вид мозайка. По-специално водните басейни доминират в естествената среда: в допълнение към най-западното степно езеро в Европа, в Seewinkel можете да намерите и множество содови басейни. Те са уникални за вътрешността на Европа и се считат за рядкост.

Разнообразие от алпийски, панонски, азиатски, средиземноморски и северни влияния осигуряват на Seewinkel биологично разнообразие, което е почти гениално. Списъкът с обитатели на животни в националния парк е много дълъг.

Националният парк в Бургенланд е с обща площ от 9 673 хектара. Други 23 721 ха са защитени от унгарска страна.

По езерото се движат малки лодки, движени от слънчева енергия. Около него има пътеки за колоездене, както и различни възможности за наблюдение на птиците. Микроклиматът е подходящ за производство на вино.

Реконструираната наблюдателна кула в Illmitzer Sandeck дава възможност за невероятни гледки – флора и перната фауна, най-често дропли /през пролетта/. Посетителите могат да получат и шанса да забележат някои бели магарета. Проектът за развъждането им цели да защити тази стара порода селскостопански животни от изчезване.

Виена ви очаква, а ние сме на ваше разположение!

Team Vietransfers Austria office@vietransfers.at

+43 676 879 94 1800

+43 676 879 61 1395

Автор: Агенция за PR и HR „Алдор”