Да изкачиш върха

+

Най-известният хълм на Виена e Леополдсберг. Той се извисява над Дунав и града, а на върха му църквата, посветена на свети Леополд, се вижда от всички краища на околността.
Мястото е обитавано от каменната ера и особено от келтите през желязната епоха. Първоначално Римска Виена или Виндобона е била oppidum (протоградско селище) на Леополдсберг. Принадлежи към келтското кралство Норикум, но император Август (чрез своя генерал Тиберий) прибавил оппида към Панония, която става формална провинция през втората половина на царуването на Клавдий (41-54 г. пр.н.е.).
Леополдсберг има стръмни склонове, заради ерозиращата сила на река Дунав от едната страна и на малка рекичка от другата. Този релеф засилва разликите в местния климат и растителността. Северният склон е покрит с букови гори.
През вековете южният склон е бил гол и се е използвал за лозя и паша. Заради това Леополдсберг е носил името „Плешив хълм”. Това е било до 1693 г., когато е построена бароковата църква.

През 1683 г. На съседната планина Каленберг полско-австрийските войски на крал Ян III Собески побеждават турските нашественици и освобождават град Виена по време на Втората обсада на града.
Строителството на църквата Леополдсберг започва през 1679 г. През 1718-30 г. е извършено разширение. На площада пред църквата, върху някогашната кула на крепостната система, през 1948 г. е издигнат мемориал на онези австрийци, които са се завърнали от плен след Втората световна война.
До върха на Леополдсберг и Каленберг може да се стигне с кола или с автобус. Но походът нагоре по Kahlenbergerstraße е любима неделна екскурзия за много виенчани. Пътеката е павирана чак до върха, а гледката оттам си заслужава усилието.

Виена ви очаква, а ние сме на ваше разположение!
Team Vietransfers Austria office@vietransfers.at
+43 676 879 94 1800
+43 676 879 61 1395
Автор: Агенция за PR и HR „Алдор”
Снимки: Галина Чернева