Авиомузей посреща пътниците на летището в Будапеща

Авиомузей посреща пътници на летището в Будапеща.

Старите модели, които са изложени тук, ни връщат в ранните години на въздухоплаването. Те са любопитни за всички с интерес към летателните апарати.

А за децата това е просто една забавна атракция!  

Виена и Австрия Ви очакват, а ние сме на ваше разположение!
Team Vietransfers Austria

office@vietransfers.at
+43 676 879 94 1800
+43 676 879 61 1395

Вашият коментар

Note: Comments on the web site reflect the views of their authors, and not necessarily the views of the transfers internet portal. Requested to refrain from insults, swearing and vulgar expression. We reserve the right to delete any comment without notice explanations.

Your email address will not be published. Required fields are signed with *